ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)

ASCENT är ett nytt projekt finansierat av EU med syfte att stärka forsknings- och innovationskapacitet för att öka samhällets motståndskraft mot katastrofer. Projektet kommer att stödja utbildning, kompetens- och ledarutveckling, internationell samverkan och partnerskap mellan universitet och näringsliv. Det kommer att stärka lärosätens förmåga att möta forskningsbehov vad det gäller motståndskraft mot katastrofer. Det kommer också att ge enskilda såväl som organisationer den färdighet, kompetens och utbildning som behövs för att både bedriva och leda forskning vid institutioner vars mål är att minska effekten av katastrofer.

ASCENT samfinansieras med bidrag från EU:s Erasmus+ program och kommer att pågå under tre år. Det leds av University of Huddersfields Global Disaster Resilience Centre som finns i Storbritannien. I konsortiet ingår totalt 13 lärosäten från Bangladesh, Estland, Litauen, Sri Lanka, Sverige, Thailand och Storbritannien.

Under tre år kommer ASCENT-konsortiet att undersöka behovet av forsknings- och innovationskapacitet bland lärosäten i Bangladesh, Sri Lanka och Thailand som ett första steg i utvecklingen av samhällets motståndskraft mot katastrofer. Projektet kommer att ta fram en forskningsinfrastruktur, förbereda forskare på att ta sig an avancerad, innovativ och tvärvetenskaplig forskning i världsklass, samt öka internationellt samarbete mellan lärosäten. Det kommer att utforska, främja och initiera möjligheter för givande partnerskap mellan universitet och näringsliv. På så sätt kommer ASCENT att fungera som en länk mellan forskning och allmänheten, och hjälpa till att stärka kopplingen mellan utbildning och samhälle.

Projektet hämtade inspiration från Sendai Framework for Action 2015-2030, som skrevs under av 187 av FN:s medlemsländer i mars 2015. Det är ett 15-årigt, frivilligt, icke-bindande avtal som pekar ut staten som huvudansvarig för att minska risken för katastrof, men som också menar att ansvaret borde delas med andra, så som kommuner, den privata sektorn och andra intressenter. Sendai Framework for Action ser internationell, regional, delregional och gränsöverskridande samarbete som ett avgörande stöd för länderna, inklusive nationella och lokala myndigheter, samt för samhällen och företag, i deras arbete med att minska riskerna för katastrof.

I fas 1 kommer ASCENT att analysera nuvarande motståndskraft mot katastrofer bland lärosäten i Bangladesh, Sri Lanka och Thailand. Det kommer att utgöra grunden för framtida verksamhet för kapacitetsutveckling.

Kontakta professor Dilanthi Amaratunga (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) och professor Richard Haigh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) för mer information om projektet, eller besök www.disaster-resilience.net/ascent.

 

Projektkonsortiet ASCENT

Programländer (Europa)

University of Huddersfield, Storbritannien (huvudpartner)

University of Central Lancashire, Storbritannien

Lunds Universitet, Sverige

Mittuniversitetet, Sverige

Vilnius Gediminas Technical University, Litauen

Tallinn University of Technology, Estland

Partnerländer (Asien)

University of Moratuwa, Sri Lanka

University of Colombo, Sri Lanka

University of Ruhuna, Sri Lanka

Naresuan University, Thailand

Chiang Mai University, Thailand

University of Dhaka, Bangladesh

BRAC University, Bangladesh

Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh

 

Projektkonsortiet ASCENT har ekonomiskt stöd från EU. Det stöd EU-kommissionen ger projektet för aktiviteter och resultat innebär inte att de stödjer innehållet; innehållet speglar endast författarnas åsikter. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur innehållet används

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein