ASCENT – įgūdžių ugdymo skatinimas platesnei transformacijai

Naujo Europos Sąjungos finansuojamo projekto tikslas – didinti mokslinių tyrimų ir inovacinį pajėgumą, kad galėtų augti visuomenės atsparumas stichinėms nelaimėms. Šis projektas, pavadintas ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation; išvertus – įgūdžių ugdymo skatinimas platesnei transformacijai), yra skirtas palaikyti lavinimą, įgūdžius, lyderystės ugdymą, tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat universitetų ir pramonės partnerystę. Jis padidins aukštojo moks¬lo gebėjimą patenkinti atsparumo stichinėms nelaimėms tyrimų poreikius. O indi¬vi¬dams ir organizacijoms jis suteiks įgūdžių, kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų tęsti mokslinius tyrimus ir jiems vadovauti institucijose, siekiant mažinti stichinių nelaimių poveikį.

ASCENT yra bendrai finansuojamas iš ES programos „Erasmus+“ lėšų ir vyks trejus metus. Jam vadovauja Hadersfildo universiteto Pasaulinis atsparumo stichinėms nelaimėms centras, veikiantis Jungtinėje Karalystėje. Projekte dalyvauja konsorciumas, kurį sudaro trylika Europos ir Azijos aukštojo mokslo įstaigų – iš Bangladešo, Estijos, Lietuvos, Šri Lankos, Švedijos, Tailando ir Jungtinės Karalystės.

Per trejus metus ASCENT konsorciumas nustatys, kokių mokslinių tyrimų ir inovacinių pajėgumų Azijoje reikia Bangladešo, Šri Lankos ir Tailando aukštojo mokslo įstaigoms, kad jos galėtų didinti visuomenės atsparumą stichinėms nelaimėms. Bus sukurta mokslinių tyrimų infrastruktūra ir parengti tyrėjai, gebantys vykdyti pažangius, pasaulinio lygio, novatoriškus daugiadalykius ir tarpdalykinius tyrimus, taip pat bus didinamas tarptautinis aukštojo mokslo bendradarbiavimas. Sykiu bus tyrinėjamos, propaguojamos ir inicijuojamos galimybės vaisingai bendradarbiauti universitetams ir pramonei. Tokiu būdu ASCENT sukurs mokslinius tyrimus ir gyventojus jungiančią sąsają, kuri padės sustiprinti švietimo ir visuomenės ryšį.

Projektą įkvėpė 2015–2030 m. Sendai veiksmų programa, kurią 2015-ųjų kovą pasirašė 187 valstybės, priklau-sančios Jungtinėms Tautoms. Tai 15 metų savanoriškas, neį¬pa¬rei¬go¬jan¬tis susitarimas, kuriame pripažįstama, kad mažinant stichinių nelaimių riziką valstybei tenka kertinis vaidmuo, tačiau atsakomybe reikia dalytis su kitais suin-te¬re¬suotais asmenimis, įskaitant vietos valdžią, privatųjį sektorių ir kitas suinteresuotas grupes. Programoje nu-ro¬doma, kad palaikant valstybių, jų nacionalinių ir vietos val¬džios įstaigų, taip pat bendruomenių ir verslo pastangas mažinti stichinių nelaimių riziką išlieka svarbu užtikrinti tarptautinį, regioninį, subregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Pirmajame ASCENT etape bus nuodugniai išanalizuota, kokius atsparumo stichinėms nelaimėms pajėgumus turi Bangladešo, Šri Lankos ir Tailando aukštojo mokslo įstaigos. Tai taps pagrindu būsimai pajėgumų plėtrai.

Jei reikia daugiau informacijos apie ASCENT projektą, kreipkitės į profesorę Dilanthi Amaratunga (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), profesorių Richardą Haighą (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) arba apsilankykite adresu www.disaster-resilience.net/ascent.

 

ASCENT projekto konsorciumas

Programos šalys (Europa)

Hadersfildo universitetas, Jungtinė Karalystė (pagrindinis partneris)

Centrinio Lankašyro universitetas, Jungtinė Karalystė

Lundo universitetas, Švedija

Vidurio Švedijos universitetas, Švedija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Talino technologijos universitetas, Estija

Šalys partnerės (Azija)

Moratuvos universitetas, Šri Lanka

Kolombo universitetas, Šri Lanka

Ruhunos universitetas, Šri Lanka

Naresuano universitetas, Tailandas

Čiang Majaus universitetas, Tailandas

Dakos universitetas, Bangladešas

BRAC universitetas, Bangladešas

Patuakalio mokslo ir technologijos universitetas, Bangladešas

 

ASCENT projekto konsorciumas finansuojamas gaunant Europos Sąjungos paramą. Nors Europos Komisija remia projektą, su juo susijusią veiklą ir rezultatus, tai nereiškia pritarimo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein