ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)

Euroopa Liidu rahastatava uue projekti eesmärk on tugevdada uurimis- ja innovatsioonivõimekust, et suurendada ühiskonna vastupanuvõimet katastroofidele. Selle projektiga, mille lühinimi on ASCENT, toetatakse koolitusi, oskuste ja juhioskuste arendamist, rahvusvahelist koostööd ning partnerlust ülikoolide ja ettevõtete vahel. See suurendab ülikoolide teadustöövõimekust katastroofiresistentsuse valdkonnas. Samuti omandavad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid projekti raames oskused ja pädevused, mis on vajalikud teadusuuringute jätkamiseks ja katastroofide mõju vähendamisele keskenduva uurimistegevuse juhtimiseks.

Projekti ASCENT rahastatakse ELi Erasmus+ programmist. Projekt kestab kolm aastat ja seda juhib Ühendkuningriigis asuva Huddersfieldi ülikooli Global Disaster Resilience Centre. Keskusega liitub konsortsium, kuhu kuulub 13 Euroopa ja Aasia kõrgharidusasutust Bangladeshist, Eestist, Leedust, Sri Lankast, Rootsist, Taist ja Ühendkuningriigist.

Kolme aasta jooksul selgitab ASCENTi konsortsium välja, mida vajavad Aasia kõrgharidusasutused Bangladeshis, Sri Lankas ja Tais selleks, et suurendada oma uurimis- ja innovatsioonivõimekust ühiskonna katastroofidele vastupanuvõime arendamisel. Projekti raames arendatakse teadustaristut, valmistatakse teadureid ette maailmatasemel innovaatiliste multi- ja interdistsiplinaarsete teadusuuringutega tegelemiseks ning suurendatakse rahvusvahelist koostööd ülikoolide vahel. Samuti edendatakse ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd ja laiendatakse partnerluse võimalusi. Sellega loob ASCENT ühenduse teadustegevuse ja üldsuse vahel, aidates tugevdada hariduse ja ühiskonna vahelist seost.

Projekt sai innustust Sendai katastroofiohu vähendamise raamistikust 2015–2030, mille allkirjastasid 2015. aasta märtsis 187 ÜRO liikmesriiki 15aastase vabatahtliku ja mittesiduva kokkuleppena, milles kinnitatakse, et kuigi katastroofiohu vähendamisel on kõige olulisem roll riigil, tuleb seda vastutust jagada teiste sidusrühmadega, sh kohaliku omavalitsuse asutuste, erasektori ja teiste asjaosalistega. Raamistikus sätestatakse, et rahvusvaheline, piirkondlik, paikkondlik ja piiriülene koostöö jäävad esmatähtsaks riikide, üleriigiliste ja kohalike asutuste, kogukondade ja ettevõtete tegevuse toetamisel, et vähendada katastroofiriski.

ASCENTi esimeses etapis analüüsitakse põhjalikult Bangladeshi, Sri Lanka ja Tai kõrgharidusasutuste praegust võimekust katastroofiresistentsuse uurimisel. Tulemuste põhjal kavandatakse edasine tegevus võimekuse arendamiseks. Täpsemat teavet ASCENTi projekti kohta saab professor Dilanthi Amaratungalt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ja professor Richard Haigh’lt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) või veebisaidilt www.disaster-resilience.net/ascent.

  

ASCENT konsortsium

Euroopa partnerid

University of Huddersfield, United Kingdom (Lead Partner)

University of Central Lancashire, United Kingdom

Lund University, Sweden

Mid-Sweden University, Sweden

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Tallinn University of Technology, Estonia

Aasia partnerid

University of Moratuwa, Sri Lanka

University of Colombo, Sri Lanka

University of Ruhuna, Sri Lanka

Naresuan University, Thailand

Chiang Mai University, Thailand

University of Dhaka, Bangladesh

BRAC University, Bangladesh

Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh

 

The ASCENT project consortium receives financial assistance from the European Union. The European Commission support for the project and its associated activities and outputs does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein